Nederlandse Naam: Koekoeksuil 

Roepnaam: Cooper

Latijnse naam: Ninox novaeseelandiae

Lengte: ± 27-37 cm 
Spanwijdte: ± 70-85 cm 
Gewicht: ± 170-360 gram 
Leeftijd: 
Aantal eieren: 2-3 
Broedduur: ± 35 dagen

Beschrijving:
Koekoeksuiltjes zijn de kleinste uiltjes van Australië. Ze komen voor in grote delen van Australië, Tasmanie en Nieuw-Zeeland. Overdag slaapt de uil. Dat doet hij op een vaste plaats, die de roestplaats genoemd wordt. Uilen zijn op hun roestplaats heel moeilijk te ontdekken. Koekoeksuilen houden van een landschap met bomen en weilanden. Ze wonen samen in familie verband en jagen voornamelijk als het donker is.

Leefgebied:
Grote delen van Australië, Tasmanie en Nieuw-Zeeland

Voedsel:
Insecten, Kleine vogels en kleine zoogdieren

Broeden:
Legt 2-3 eieren en deze worden bebroed binnen 35 dagen. Het eerstgelegde ei komt als eerste uit en het laatstgelegde ei als laatste. Het eerstgeboren jong en het laatstgeboren jong zullen dan ook zichtbaar verschillen in grootte. Het jong dat het hardste bedelt en het verst zijn bekje openspert, krijgt van zijn ouders het meeste eten. 
Hierdoor gebeurt het nog wel eens dat het kleinste en zwakste jong van de honger om komt. Na 5-6 weken zijn de jongen zelfstandig. Ze verlaten de ouders binnen 2-3 maanden. 


Afdrukken