Nederlandse Naam: Afrikaanse Oehoe

Roepnaam: Diego

Latijnse naam: Bubo africanus

Lengte: ± 45 cm 
Spanwijdte: ± 155 cm 
Gewicht: ± 4.9 - 8.5 kg 
Leeftijd: 
Aantal eieren: 2-4
Broedduur: ± 32 dagen

Beschrijving:
Deze oehoe is gemiddeld 45 cm lang en weegt 490 tot 620 g (mannetje) en 640 tot 850 g (vrouwtje). Voor een soort oehoe is het een betrekkelijk kleine uil; de gewone oehoe uit Eurazië is bijvoorbeeld 70 cm lang en kan 3 kilo wegen. De vogel heeft rechtopstaande oorpluimen en lijkt sterk op de grijze oehoe (B. cinerascens). De Afrikaanse oehoe is bruingrijs met roodbruine vlekken. De vleugelpennen en de staartpennen vertonen duidelijke brede banden. De snavel is zwart en de iris is geel.

Leefgebied:
De Afrikaanse oehoe komt voor op het Arabisch Schiereiland en in het zuiden van Afrika. Het leefgebied is zeer gevarieerd. Ze worden aangetroffen in droge, rotsachtige gebieden en gebieden met afwisselend lage heuvels, grasland en struikgewas. Verder komen ze voor in droge halfopen bosgebieden zoals savannes. De vogels mijden dichte bossen en worden in berggebieden tot 2100 m hoogte aangetroffen.

Voedsel:
De prooi bestaat uit kleine zoogdieren, vogels, insecten, reptielen en kikkers. Vrij grote prooien worden in zijn geheel, schoksgewijs naar binnen gewerkt. Af en toe wacht hij daarbij even met nog een volle bek. Nog grotere prooien worden eerst in stukken gescheurd. Voor het voeren van jongen zullen ze ook stukjes van de prooi afscheuren. Wanneer het vrouwtje op het nest zit zal het mannetje voedsel komen brengen.

Broeden:
Afrikaanse oehoes vormen paartjes voor het leven. Na 1 jaar zijn ze geslachtsrijp. Normaal gesproken maken ze een nest op de grond, gecamoufleerd door stenen, gras of struiken. Ze broeden van juli tot februari. Het vrouwtje legt 2 tot 4 eieren en broedt ze zelf uit terwijl het mannetje voor het voedsel zorgt. De broedtijd bedraagt ongeveer 32 dagen. Na 7 weken kunnen de jongen vliegen. Vijf weken later verlaten ze het nest. In het wild worden ze een jaar of 10. In gevangenschap kunnen ze 20 jaar worden.


Afdrukken